GYM CLASSES.

1st POWER LEVEL POWER BABY GYM – OFERTA DLA DZIECI W WIEKU 1 – 4 LATA
Zajęcia ogólnorozwojowe bazujące na gimnastyce z czynnym udziałem rodzica dla dzieci w wieku 1-4 lata to idealny sposób na wprowadzenie dziecka w świat ruchu i sportowej edukacji. Na naszych treningach dzieci rozwijają się jednocześnie w trzech obszarach mocy: fizycznym, intelektualnym i mentalnym. Przyjazne, pozbawione rywalizacji otoczenie zapewni dzieciom idealne środowisko, w którym będą mogły pokonywać pierwsze małe i większe wyzwania ruchowe.
– Trzy obszary mocy i rozwoju
Fizyczny – szybkość, skoczność, równowaga, koordynacja, stabilizacja, siła, kontrola, zwinność, gibkość
Intelektualny – kolory, liczby, kształty, reakcja, wykonywanie poleceń, pamięć,
Mentalny – odwaga, cierpliwość, pewność siebie, więź rodzic – dziecko, dyscyplina, koncentracja

2nd POWER LEVEL – OFERTA DLA DZIECI W WIEKU 4-6 LAT
Zajęcia ogólnorozwojowe bazujące na gimnastyce dla przedszkolaków to idealny bodziec ruchowy dla aktywnego przedszkolaka. Treningi w Power Gym zapewnią doskonałe przygotowanie fizyczne pod każdą dyscyplinę sportu, którą dziecko zamarzy sobie uprawiać w przyszłości. Każda jednostka treningowa to wszechstronny rozwój fizyczny, mentalny i intelektualny. Zabawowa, pełna wyzwań forma prowadzenia zajęć wyzwoli w każdym dziecku dodatkowe pokłady energii na każdy dzień. Pokonywanie trudności i przezwyciężanie własnych słabości zbuduje w dziecku duże poczucie własnej wartości.

3rd POWER LEVEL 7-12 LAT
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku szkolnym to kompleksowy sposób na rozwijanie sprawności fizycznej i dobre samopoczucie dziecka. Samodyscyplina i rywalizacja z samym sobą(charakterystyczne dla gimnastyki) aby osiągać kolejne stopnie rozwoju to idealny sposób na kształtowanie charakteru i wytworzenie zdolności stawiania sobie wyzwań i realizowania własnych celów. Każde dziecko na treningach Power Gym rozwija się we własnym tempie w zależności od indywidualnych możliwości.
– Fizyczny – szybkość, skoczność, równowaga, koordynacja, stabilizacja, siła, kontrola, zwinność, gibkość, technika
– Intelektualny – pamięć, reakcja, wykonywanie poleceń,
– Mentalny – odwaga, cierpliwość, pewność siebie, dyscyplina, koncentracja, samodyscyplina, samorealizacja, satysfakcja