GYM CLUB SUPPORT.

– propozycja dla grup sportowych chcących realizować przygotowanie motoryczne bazujące na gimnastyce
– indywidualnie przygotowany plan szkolenia odpowiedni do danej dyscypliny sportu , potrzeb i wymagań
– najnowocześniejszy sprzęt
– najlepszy gimnastyczny obiekt sportowy w Polsce
– 1 trener na max 15 zawodników
– wykwalifikowani instruktorzy
– ćwiczenia z własnym ciężarem
– rozwój fizyczny, mentalny, osobowościowy
– testy sprawności